۱۳۹۱ خرداد ۱۳, شنبه

پسر نوح با بدان بنشست؟

قصه نوح و پسرش مثال عینی جمله معروف "تاریخ را فاتحان می‌نویسند" است.
باشد که بی‌اندیشیم.