۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

جناب آجر

در طول تاریخ تمدن بشر، آیا می توانید شی ای با شرافت تر و مورد احترام تر از «جناب آجر» بیابید؟