۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

بد ضلعی

بد ضلعی، تعبیر درستی است از قیافه ی زندگی ای که خند هایش را پول و دود و شراب می سازد. و اشک هایش را عمیق ترین روابط انسانی.