۱۳۸۹ اردیبهشت ۲, پنجشنبه

زیر آسمان بی فصلی

آسمانی که مردمِ زیر اش شب و روز را نمی شناسند. خوب؛ نمی شود ازش توقع داشت که زمستان - تابستان، یاد اش بماند.