۱۳۸۸ بهمن ۲۱, چهارشنبه

اگر خدا آدم بود

اگر خدا آدم بود، لابد از از این آدم های ضایع ی بود که همیشه با بقیه شوخی های ناجور می کنند.