۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

آنچه که می‌خواهی، آنچه که هستی، آنچه که میخواهم

متاسفانه آدم‌هایی هستند که شما به خاطر عاری بودن از چیزهایی که خوشان در حسرت آن‌ها هستند، می‌خواهیدشان.