۱۳۸۹ آذر ۲۶, جمعه

خاطره‌ها، آرزو‌ها و عبرت‌ها

تا بوده، خاطرات دیگران، آرزو بوده برای ما و خاطرات ما عبرت بوده برای دیگران.