۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

بهار آمد و شمشاد ها جوان شده اند!

به نظر من این شعر «بهار آمد و شمشاد ها جوان شده اند * پرنده های مهاجر ترانه خوان شده اند» فضاسازی خوبی داره.
مثلا شما تصور بفرمایید شمشاد هایی رو که جوان شده اند و دارند با هم حال و احوال می کنند و از ظاهر تازه هم تعریف می کنند. و بالا سرشان پرنده هایی که تازه از جنوب برگشته اند؛ دارند خونه-زندگی شان را که شش ماه خالی افتاده بوده، گرد گیری می کنند و هی وسط کار می آیند و هول هولکی آهنگ های جنوبی تازه تازه ای را که یاد گرفته اند را می خوانند و لابد آن پایین ها-جایی چند تا مرغابی دارند همین جورکی و از روی دل خوشی یک فصل رقص شکم جانانه ارایه می دند و الخ.